سنکرون پارالل دیزل ژنراتور آبفا استان زنجان

سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

 

نام پروژه : پارالل سنکرون دیزل ژنراتور  آبفا استان زنجان

 

نام پروژه: ابفا زنجان _ پروژه تصفیه خانه اب شهر زنجان

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب زنجان

مشاور:شرکت مهاب قدس

هدف: نیاز به یک دیزل ژنراتور 680KVA ،جهت کاهش هزینه ها و افزایش پایداری طرح سنکرون پارالل دیزل ژنراتور های موجود تعریف گردید.

شرح پروژه :

ساخت تابلو سنکرون پارالل جهت سنکرون کردن دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو

مدل TAD1341GE باهم ونیز انجام عملیات سنکرون و پارالل در محل سایت تصفیه خانه توسط تیم خدمات شرکت اسپادنا صنعت در یک روز انجام گردید.

مدت زمان کار: 13 ساعت مداوم طی یک روز (( ساعت شروع 7 صبح ، ساعت اتمام پس از انجام تست های مربوطه 21 شب))

رله سنکرون مورد استفاده : به در خواست کارفرما ، برد PLC دیپسی انگلستان مدل 8610MK2 دو دستگاه در تابلو مورد استفاده قرار گرفت

نحوه اجرا:

طراحی نقشه های تابلو با نرم افزار EPLAN و اراءه به شرکت مشاور و کارفرما

اقدام به ساخت تابلو ، براساس نقشه تابلو مورد تایید قرار گرفته

انجام تست QC مطابق دستور العمل این شرکت

انجام تست عملکرد و حفاطت در حضور مشاور و کارفرما

انجام عملیات سنکرون و پارالل در محل سایت.

نتایج:

سنکرون و پارالل شدن دو دستگاه دیزل ژنراتور در کسری از ثانیه

تطبیق بار مصرفی و میزان ژنراتورهای موجود در مدار (( پس از راه اندازی پمپ های تصفیه خانه که بار مصرفی کاهش می یابد ،پمپ ها با یک دستگاه دیزل ژنراتور کار می کنند )).

به دلیل اینکه پس از راه اندازی ، جریان راه اندازی کاهش می یابد یکی از دیزل ژنراتورها به صورت رزرو و امده به کار خواهد بود در نتیجه قابلیت اطمینان سیستم نسبت به وجود یک دیزل ژنراتور 680KVA به میزان 2 برابر افزایش می یابد. همچنین استهلاک و میزان احتمال خرابی دیزل ژنراتور نیز نصف میگردد.

 

 

سنکرون پارالل دیزل ژنراتور,پارالل سنکرون دیزل ژنراتور, رله سنکرون پارالل , برد پارالل سنکرون
سنکرون پارالل دیزل ژنراتور,پارالل سنکرون دیزل ژنراتور, رله سنکرون پارالل , برد پارالل سنکرون
سنکرون پارالل دیزل ژنراتور,پارالل سنکرون دیزل ژنراتور, رله سنکرون پارالل , برد پارالل سنکرون
سنکرون پارالل دیزل ژنراتور,پارالل سنکرون دیزل ژنراتور, رله سنکرون پارالل , برد پارالل سنکرون

 error: تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به اسپادانا صنعت بوده و غیر قابل کپی می باشد