دیزل ژنراتور ولوو پنتا

دیزل ژنراتور ولوو پنتا

دیزل ژنراتور ولوو پنتا

 

 

دیزل ژنراتور ولوو پنتا

 

 

تجربه ولوو پنتا در تولید موتور دیزل ژنراتور ولوو پنتا در ساليان متمادى حاكى از آن بوده است كه موتورهاى بيشتر از شش سيلندر، لرزش داخل V در موتورها  بالا بوده و حرارت سيلندر و سرسيلندر و قطعات داخلى موتور نيز بالا مى رود به همين دليل موتور دیزل ژنراتور ولوو پنتا كيفيت اوليه خود را از دست داده و دچار مشكل مى گردد. تأكيد ولوو پنتا بر ساخت موتورهاى شش سيلندر خطى علاوه بر رفع ايرادهاى فوق، مصرف سوخت و ميزان آلايندگى موتور را پايين آورده و طول عمر بيشتر موتور را با رعايت مسايل محيط زيست به ارمغان آورده است.

قدرت تطابق و اعتماد بالا موتورهاى ولوو پنتا تا ارتفاع 2000 متر از سطح دريا، هيچگونه افت توانى را تجربه نمى كنند و به راحتى خود را با آب و هواى متغير تطبيق مى دهند.  اين موتورها كه در كارخانجات ولوو در سوئد، آلمان و فرانسه ساخته مى شوند، از كيفيتى جهانى و يكدست بهره مى برند كه بالاترين ميزان اعتماد را به همراه دارند. بهره ورى در مصرف سوخت دیزل ژنراتور ولوو پنتا با مديريت فرآيند احتراق و با استفاده از كنترل دقيق جريان هواى ورودى و الگوى تزريق سوخت، بيش از پيش موفق شده است تا بهره ورى در مصرف سوخت را به حداكثر برساند.نتيجه اين امر صرفه جويى در مصرف سوخت و كاهش ميزان آلاينده هاى خروجى اگزوز مى باشد.

مديريت كامل الكترونيكى سيستم مديريت الكترونيكى موتور به طور دائم اطلاعات مورد نياز را از حسگرهاى موجود در موتور دريافت مى كند و با نظارت بر عملكرد موتور، ميزان تأمين و زمان بندى تزريق سوخت را كنترل مى كند.

ولوو پنتا با استفاده از بهترين ، Derating سيستم كامل الكترونيكى جهت پيشگيرى از افت توان و عملكرد هوشمند موتور را تضمين مى كند و سيستم هاى حفاظتى مانع از هرگونه خسارت و آسيب به موتور مى شوند.

 

 

 

 

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

 

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TD520GE

  دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TD520GE
 4Number of cylinders:
 4.76 literDisplacment total:
 1-3-4-2Firing order:
 108 mm/ 4.25 inBore:
 130 mm/ 5.12 inStroke:
 17.5:1Compression ratio:
 1500-1800rpm:
 102-115 Max engine speedhp
میزان مصرف سوخت:
Download

 

 

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD531GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD531GE
 4Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 108 mm /4.25 inBore:
 130 mm /5.12 inStroke:
 4.76 literDisplacement:
18:1Compression:
 575 kgDry weight:
 606 kgWet weight:
 1500-1800rpm:
119-141 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download

 

 

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD532GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD532GE
 4Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
108 mm / 4.25 inBore:
130 mm / 5.12 inStroke:
 4.76 literDisplacement:
 17.5:1Compression ratio:
 575 kgDry weight:
 606 kgWet  weight:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                         

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD731GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD731GE
 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 108 mm/ 4.25 inBore:
 130 mm/ 5.12 inStroke:
 7.15 literDisplacement ratio:
 18:1Compression:
 760 kgDry weight:
 804 kgWet weight:
1500-1800rpm:
180-210 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                                                   
               
                                                                

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD732GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD732GE
 6Number of cylinder:
 4-strokeMethod of operation:
 108 mm/4.25 inBore:
 130 mm/5.12 inStroke:
 7.15 literDisplacement:
 18:1Compression ratio:
 785 kgDry weight:
 826 kgWet weight:
 1500-1800rpm:
 214-261 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                   
                                                                                           

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD733GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD733GE
 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 108 mm/ 4.25 inBore:
 130 mm/ 5.12 inStroke:
 7.15 literDisplacement:
 18.1:1Compression ratio:
 785 kgDry weight:
 826 kgWet weight:
  1500-1800rpm:
 238-261 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                                                                                        

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD734GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD734GE
 6Number of cylinder:
 4-strokeMethod of operation:
 108 mm/ 4.25 inBore:
 130 mm/ 5.12 inStroke:
 7.15 literDisplacement:
 17:1Compression ratio:
 764 kgDry weight:
 788 kgWet weight:
 1500-1800rpm:
 290-330 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                                                                                     

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1341GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1341GE
6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 131 mm/ 5.16 inBore:
 158 mm/ 6.22 inStroke:
 12.78 literDisplacement:
 18:1:1Compression ratio:
 1325 kgWet weight:
 1790 kgWet weight with Gen Pac:
 1500-1800rpm:
 369-431 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                                                                                             

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1342GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1342GE
 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 131 mm/Bore:
 158 mm/Stroke:
 18.1:1Compression ratio:
 12.78 literDisplacement:
 1500-1800rpm:
 412-513 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                                                                                                

 

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1343GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1343GE
 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 131 mm/ 5.16 inBore:
 158 mm/ 6.22 inStroke:
 12.78 literDisplacement:
 18.1:1Compression:
 1325 kgWet weight:
 1790 kgWet weight with Gen Pac:
 1500-1800rpm:
 442-528 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download

                                                                                                                                                                                 

 

 

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1344GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1344GE
 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 131 mm/ 5.16 inBore:
 158 mm/ 6.22 inStroke:
 12.78 literDisplacement:
 18.1:1Compression ratio:
 1325 kgWet weight:
 1790 kgWet weight with Gen Pac:
 1500-1800rpm:
 481-586 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
 

 

   مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1345GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1345GE
 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 131 mm/ 5.16 inBore:
 158 mm/ 6.22 inStroke:
 12.78 literDisplacement:
 18.1:1Compression ratio:
 1325 kgWet weight:
 1790 kgWet weight with Gen Pac:
 1500-1800rpm:
 528-586 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                   
                                                                                                                              

  مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1641GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1641GE

 

 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 144 mm/5.67 inBore:
 165 mm/ 6.50 mmStroke:
 16.12 literDisplacement:
 16.5:1Compression ratio:
 1480 kgDry weight:
 1910 kgDry weight with Gen Pac:
 1550 kgWet weight:
 2020 kgWet weight with Gen Pac:
 1500-1800rpm:
 585-743 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                   
                                                                                                  

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1642GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1642GE
 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 144 mm/ 5.67 inBore:
 165 mm/ 6.50 inStroke:
 16.12 literDisplacement:
 16.5:1Compression ratio:
 1480 kgDry weight:
 1910 kgDry weight with Gen Pac:
 1550 kgWet weight:
 2020 kgWet weight with Gen Pac:
 1500-1800rpm:
 684-796 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                                                                                                           

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TWD1643GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TWD1643GE
 6Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 144 mm/5.67 inBore:
 165 mm/6.50 inStroke:
 16.12 literDisplacement:
 16.5:1Compression ratio:
 1700 kgDry weight:
 2200 kgDry weight with Gen Pac:
 1770 kgWet weight :
 2370 kgWet weight with Gen Pac:
 1500-1800rpm:
 729-876 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                                                                                           

مزیت دیزل ژنراتور ولووپنتا نسبت یه سایر دیزل ژنراتورها:

 

شرکت VOLVO PENTA سوئد از جمله شرکت های زیر مجموعه شرکت volvo است. که اقدام به ساخت موتورهای دیزلی با کاربرد ژنراتوری می نماید.دیزل ژنراتورهایی که با موتور دیزلی ولوو پنتا کوپله می گردند به نام دیزل ژنراتور ولوو ویا دیزل ژنراتور ولوو پنتا مشهور هستند.از جمله مزیت های دیزل ژنراتور ولوو پنتا می توان به داشتن ECU بروی موتور دیزلی اشاره کرد که باعث می شود:

1-اولا به تطبیق میزان بار(LOAD) با گازوئیلی مصرفی با بالاترین دقت منجر شود. به طوری که دیزل ژنراتور ولوو پنتا مصرف سوخت پایین تری نسبت به برندهای دیگر درتوان مشابه دارا بوده.

2-ثانیا به دلیل ارتباط ECU با تعداد زیادی سنسور که در داخل و روی بدنه موتور ولوو نصب شده اند، منجر به حفاظت و کنترل بسیار بالایی مطابق با آخرین استانداردهای اروپایی در دیزل ژنراتور ولوو شده است تا جایی که دیزل ژنراتور ولوو پنتا نسبت به سایر برندها ومارک هایی که حتی دارای ECU هستند دارای حفاظت وکنترل بسیار بالایی بوده، این دو عامل استفاده بسیار زیاد از دیزل ژنراتور ولوو پنتا ، در کاربرد دائم کار(استفاده برای چندین ساعت مداوم) را به خصوص به دلیل کاهش هزینه تمام شده تولید برق (قیمت گازوئیل مصرفی) در مناطقی که برق شهر وجود ندارد و یا هزینه خرید برق بسیار بالا است سبب شده است.

نکته:

همچنین به دلیل طراحی بسیار مدرن  سیلندر و پیستون ها ، دیزل ژنراتور ولوو پنتا با داشتن ECU، جز دسته دیزل ژنراتورهای راه انداز سریع ( FAST START ) قرار بگیرد در نتیجه دیزل ژنراتور ولوو پنتا دربیمارستان ها _ فرودگاها _ بانک ها وسایر مراکز حساس به عنوان پشتیبان برق شهر (برق اصلی) به صورت اضطراری ( امرجنسی) استفاده شود که در هر صورت استفاده از دیزل ژنراتور ولوو پنتا چه در کاربرد  Stand by (امرجنسی)وچه در کاربرد Prim (دائم کار) به دلیل مدرن بودن وداشتن بالاترین سطح تکنولوژی توصیه می شود. لازم به ذکر است دیزل ژنراتور ولوو پنتا همگی در تولیدات این شرکت دارای ECU هستند.

شرکت اسپادانا صنعت امکان تامین ECU  دیزل ژنراتور ولوو پنتا را در هر سه مدل :

 

  • (الف) EDC3 ( نام ECU ولوو جهت موتورهای TAD1240GE – TAD1241GE –  TAD1242GE) .
  • (ب) EMS2 و EMS2B (نام ECU ولوو جهت موتورهای TAD734GE – TAD940GE – TAD941GE – TAD1640GE – TAD1641GE – TAD1642GE – TWD1643GE).
  • (ج) (EDC4 (EMR2  (نام ECU ولوو جهت موتورهای TAD531GE-TAD532GE-TAD730GE-TAD731GE-TAD732GE-TAD733GE) را دارا می باشد وهم اکنون تعدادی ECU آماده جهت هریک از دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا در انبار خود موجود دارد.

 

این شرکت  ضمن تامین ECU ولوو پنتا جهت دیزل ژنراتور ولوو امکان تعمیر ECU ولوو را نیز دارا می باشد.

جهت اطلاع از مدل های فروش دیزل ژنراتور ولوو پنتا و لیست قیمت دیزل ژنراتور ولوو پنتا و یا قیمت ECU ولوو با این شرکت تماس بگیرید.

 

توصیه هایی در خرید دیزل ژنراتور ولوو پنتا «در خرید دیزل ژنراتور ولوو پنتا باید بدانیم»:

 

دیزل ژنراتور ولوو پنتا ونیز موتور برق ولوو در دو کاربرد

  • دیزل ژنراتور ولوو پنتا اضطراری (Standby)

  • دیزل ژنراتور ولوو پنتا دائم کار (Prime)

استفاده می شود.

کاربرد اول

 دیزل ژنراتور در مراکز صنعتی و سایر ارگان های حساس که قطع برق موجب خسارات مالی و بعضا انسانی می شود، استفاده می گردد از قبیل بیمارستان ها ، فرودگاه ها، کارخانه های تولید مواد غذایی و غیره. در کاربرد Standby  دیزل ژنراتور از تابلو ATS (تابلو برق امرجنسی)به منظور خاموش و روشن کردن دیزل ژنراتور بصورت کاملا اتوماتیک علاوه بر تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور(تابلو برق AMF) استفاده می شود.

در این کاربردها دیزل ژنراتور ولوو پنتا به دلیل FAST START بودن ونیز تطبیق سریع بار موجود با میزان مصرف گازوئیل در کسری از ثانیه ، ولتاژ وفرکانس خروجی تقریبا همواره ثابت است حتی در تغییرات ناگهانی وشدید بار مصرفی، این برتری دیزل ژنراتور ولوو پنتا نسبت به سایر برندها ، دیزل ژنراتور ولوو پنتا را در کاربرد اضطراری بی نظیر نموده است.

 

کاربرد دوم 

از دیزل ژنراتور در مکان هایی استفاده می شود که خطوط انتقال برق وجود ندارد ویا استفاده از برق شهر مقرون به صرفه نیست، از قبیل معادن _ تالارهای و…. در این کاربرد توصیه می شود دیزل ژنراتور حتما دارای تابلوی حفاظت وکنترل دیزل ژنراتور قدرتمند که شامل بردهای کنترل حفاظت است ، استفاده می گردد. در پاره ای از زمان ها استفاده از دیزل ژنراتور باعث آلودگی صوتی شده وایجاد مزاحمت می کند، در این مواقع استفاده از کانوپی برای دیزل ژنراتور (دیزل ژنراتور ولوو سایلنت) توصیه می شود. این تجهیز جهت افزایش IP دیزل ژنراتور نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تریلر دیزل ژنراتور ولوو پنتا

حمل ونقل دیزل ژنراتور به کرات در مواقعی که در مکانی خاص دیزل ژنراتور استفاده نمی شود بسیار مهم وپر هزینه می باشد به این منظور دیزل ژنراتور را بروی تریلی قرار داده به این ترتیب می توان دیزل ژنراتور از مکانی به مکانی دیگر به راحتی حمل کرد. در مناطق سرد سیر کشور عزیزمان ایران ، سرما باعث می شود دمای گازوئیل به نقطه احتراق نرسد درنتیجه دیزل ژنراتور روشن نشود (پس از استارت دیزل ژنراتور خاموش شود) در این مواقع  استفاده از گرمکن دیزل ژنراتور جهت گرم کردن دمای اولیه بدنه موتور دیزل توصیه می شود.

 

گرمکن دیزل ژنراتور ولوو پنتا

گرمکن دیزل ژنراتور  ولوو پنتا جهت آب بیشتر از سایر گرمکن های دیزل ژنراتور ولوو پنتا استفاده می گردد البته دیزل ژنراتور ولوو پنتا به دلیل داشتن ترموستات داخلی دیگر نیازی به گرمکن ندارد که این خود از ویژگی های دیگر دیزل ژنراتور ولوو پنتا می باشد که در مواقع اضطراری جهت آماده به کار نگه داشتن باطری دیزل ژنراتور ولوو پنتا از باطری شارژر در داخل تابلو دیزل ژنراتور استفاده می شود تا در مدت زمان خاموشی دیزل ژنراتور ولوو پنتا، باطری به وسیله برق شهر شارژ شود.

 

سایر سایت های مرتبط با دیزل ژنراتور ولوو پنتا:

دیزل ژنراتور ولوو

قطعات دیزل ژنراتور ولوو

تعمیرات دیزل ژنراتور ولوو

 

لطفا جهت اطلاع از لیست قیمت دیزل ژنراتور ولوو پنتا و همچنین مشاوره فنی رایگان با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

09138101421 – 09136462993

دیز ژنراتور ولوو پنتا

برچسب‌ها, , , , , , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
error: تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به اسپادانا صنعت بوده و غیر قابل کپی می باشد