دیزل ژنراتور Sdmo
دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور Sdmo کوپله شرکت Sdmo

شرکت SDMO  فرانسه از جمله کمپانی های کوپله کننده دیزل ژنراتور در اروپا می باشد که انواع موتورهای دیزلی از قبیل MTU  آلمان (ام تی یو) VOLVO P ENTA ، سوئد – آلمان ((دیزل ژنراتور ولووپنتا)) ، Deutzآلمان ((دیزل ژنراتور با موتور دیزلی دویتس(( و… شایان ذکر است شرکت اسپادانا صنعت گلدشت روابط کاری گسترده ای با شرکت  SDMO فرانسه دارا  می باشد . و  خدمات پس از فروش این شرکت را توسط کارشناسان آموزش دیده خود در شرکت SDMO فرانسه و زیر نظر شرکت SDMO  انجام میدهد.

دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور    دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور   دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور Sdmo,دیزل ژنراتور,SDMO,دیزل ژنراتور کوپله فابریک,کوپله دیزل ژنراتور

جدول مشخصات فنی ورنج توانی دیزل ژنراتور کوپله فابریک شرکت اس دی ام او Sdmo
Model
Standby
Prime
Engine
Dimention
DryWeight
GenSet
Kva
Kw
Kva
Kw
Type
Cyl
Bore
Stroke
L
W
H
Kg
X 715 K
715
572
650
520
12V2000G23E
12V
130
150
3.98
1.63
1.95
5041
X 800K
800
640
700
560
12V2000G63E
12V
130
150
3.98
1.63
1.95
5241
X 910K
910
728
827
662
16V2000G23E
16V
130
150
4.33
1.77
2.19
6150
X 1000K 1001 801 910 728 16V2000G63E 16V 130 150 4.33 1.77 2.19 6177
X 1100K 1100 880 1000 800 18V2000G63E 18V 130 150 4.57 1.77 2.20 7160
X 1650 1650 1320 1500 1200 12V4000G23F 12V 170 210 4.16 1.89 2.16 10820
X 1650 C 1650 1320 1500 1200 12V4000G23E 12V 170 210 4.16 1.89 2.16 10820
X 1850 1830 1464 1664 1332 12V4000G23F 12V 170 210 4.16 1.89 2.16 11405
X 1850 C 1830 1464 1664 1332 12V4000G23E 12V 170 210 4.05 1.89 2.16 11405
X 2000 2000 1600 1818 1455 12V4000G63F 12V 170 210 4.05 1.89 2.16 11405
X 2000 C 2000 1600 1818 1455 12V4000G63E 12V 170 210 4.05 1.89 2.16 11405
X 2200 2200 1760 2000 1600 16V4000G23F 16V 170 210 4.62 1.89 2.16 13280
X 2200 C 2200 1760 2000 1600 16V4000G23E 16V 170 210 4.62 1.89 2.16 13280
X 2500 2500 2000 2273 1819 16V4000G63F 16V 170 210 4.82 1.89 2.16 14235
X 2500 C 2500 2000 2273 1819 16V4000G63E 16V 170 210 4.82 1.89 2.16 14235
X 2800 2800 2240 2545 2036 16V4000G23F 20V 170 210 5.73 2.25 2.45 17290
X 2800 C 2800 2240 2545 2036 20V4000G23E 20V 170 210 5.73 2.25 2.45 17290
X 3100 3100 2480 2818 2255 20V4000G63F 20V 170 210 5.73 2.25 2.45 18365
X 3100 C 3100 2480 2818 2255 20V4000G63E 20V 170 210 5.73 2.25 2.45 18365
X 3300 3300 2640 3000 2400 20V4000G63F 20V 170 210 5.73 2.25 2.45 18685
X 3300 C 3300 2460 3000 2400 20V4000G63E 20V 170 210 5.73 2.25 2.45 18685