برد کنترل comap

برد کنترل COMAP

برد کنترل comap,برد کنترل دیزل ژنراتور,برد کنترل کامپ,amf25,comap intelli compact,intelli compact nt,برد سنکرون دیزل ژنراتور,برد سنکرون, برد پارالل سنکرون

برد دیزل ژنراتور (A.M.F & A.T.S)

برد کنترل comap,برد کنترل دیزل ژنراتور,برد کنترل کامپ,amf25,comap intelli compact,intelli compact nt,برد سنکرون دیزل ژنراتور,برد سنکرون, برد پارالل سنکرونبرد دیزل ژنراتور AMF25 کنترلری است جامع و کامل جهت حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور در حالت اضطراری(قطع و یا نوسان برق شبکه) که کارکرد موتور،ژنراتور و کلیدها را از لحظه استارت تا قطع و ارتباط با برق شهر کنترل می نماید. 
امکانات:
– انجام استارت به صورت دستی و یا اتوماتیک
– تنظیم پارامترها به وسیله صفحه کلید و یا از طریق نرم افزار کامپیوتر
– اندازه گیری و نمایش و لتاژ
و فرکانس برق شهر
– اندازه گیری و نمایش ولتاژ جریان،فرکانس،کیلووار،کیلووات ساعت ژنراتور (سه فاز)
– حفاظت کامل پارامتر های الکتریکی و مکانیکی موتور و ژنراتور
– ورودی های دیجیتال و آنالوگ جهت اتصال انواع سنسورها از قبیل :دمای آب،فشار روغن،سطح سوخت،ولتاژ باطری و دور موتور(PICK UP)
– ه
14ورودی/خروجی دیجیتال،3ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی جهت کاربردهای مختلف
– پشتیبانی موتورهای دارای واحد کنترل الکترونیک
(ECU)از طریق واسط J1939 مانند:VOLVO_CUMMINS
 

AMF25

————————————————————————————————————————————————————————————————————-
برد پارالل سنکرون مارک COMAP
برد کنترل comap,برد کنترل دیزل ژنراتور,برد کنترل کامپ,amf25,comap intelli compact,intelli compact nt,برد سنکرون دیزل ژنراتور,برد سنکرون, برد پارالل سنکرون
برد پارالل سنکرون یک دیزل ژنراتور با برق شهر((برد دیزل ژنراتور سنکرون وپارالل))
کنترلر جدید طراحی شده جهت کاربردهای سنکرون در انواع ذیل:
– سنکرون یک ژنراتور با برق شهر (مدل Inteli Compact Mint-nt) قابل استفاده در کاربردهای عمومی  با هزینه تمام شده رقابتی و نصب و راه اندازی ساده
امکانات:
– سنکرونایزر اتوماتیک تا 32 ژنراتور
– تقسیم بار اکتیو و راکتیو مابین چندین ژنراتور
– کنترل ولتاژ و ضریب توان
– اندازه گیری و حفاظت کامل پارامترهای مکانیکی و الکتریکی موتور و ژنراتور
– پشتیبانی از موتور های دارای واحد کنترل(J1939)خ ELECTRONIC CONTOROL UNIT
– بهینه سازی زمان و توالی کارکرد دیزل ژنراتور
– حافظه درج وقایع با درج ساعت و تاریخ(تا 100 رویداد)
– LCD گرافیکی با درجه حفاظت 65IP

INTELI COMPACT MINT-NT

————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

برد سنکرون وپارالل مارک COMAP
 
برد کنترل comap,برد کنترل دیزل ژنراتور,برد کنترل کامپ,amf25,comap intelli compact,intelli compact nt,برد سنکرون دیزل ژنراتور,برد سنکرون, برد پارالل سنکرونبرد پارالل سنکرون دو یا چند دیزل ژنراتور باهمکنترلر جدید طراحی شده جهت کاربردهای سنکرون در انواع ذیل:
سنکرون دو یا چند ژنراتور با هم(مدل Inteli Compact Sptm-nt) و با برق شهر و با استفاده از کنترلر(MAINS COMACT)
امکانات:
– سنکرونایزر اتوماتیک تا 32 ژنراتور
– تقسیم بار اکتیو و راکتیو مابین چندین ژنراتور
– کنترل ولتاژ و ضریب توان
– اندازه گیری و حفاظت کامل پارامترهای مکانیکی و الکتریکی موتور و ژنراتور
– پشتیبانی از موتور های دارای واحد کنترل(J1939)خ ELECTRONIC CONTOROL UNIT
– بهینه سازی زمان و توالی کارکرد دیزل ژنراتور
– حافظه درج وقایع با درج ساعت و تاریخ(تا 100 رویداد)
– LCD گرافیکی با درجه حفاظت 65IP

                                INTELI COMPACT SPTM-NT

error: تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به اسپادانا صنعت بوده و غیر قابل کپی می باشد