برد دیپسی

برد دیپسی اورجینال انگلستان

 

 

برد سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور  (برد دیپسی)

———————————————–

سنکرون پارالل کردن مجموع چند دیزل ژنراتور بابرق شهر                                  سنکرون پارالل کردن یک دیزل ژنراتور با برق شهر                                  سنکرون پارالل کردن دو یا چند دیزل ژنراتور بایکدیگر

با توجه به مزایای  سنکرون پارالل نمودن دیزل ژنراتورها استفاده از بردهای که مبحث فوق را به صورت اتوماتیک انجام می دهند یکی از موضوعات اصلی می باشد  .

شرکت دیپسی انگلستان با نام اختصاری(DSE)از جمله شرکتهای بزرگ می باشد که توانسته است این بردها را،به صورت PLCطراحی و تولید کند، برخلاف برندهایی نظیر کامپ  (Comap) جمهوری چک_Cre فرانسه_Deif دانمارک وسایر برندهای که به صورت میکروپروسسوری تولید وطراحی می شود.این  مسئله باعث افزایش کیفیت و دقت بالای این برند در مسئله  سنکرون و پارالل دیزل ژنراتورها می گردد.شرکت اسپادانا صنعت  دو خانواده  86xx  و   75xx  از محصولات شرکت دیپسی انگلستان را ارائه می دهد . این دو خانواده قابلیت load sharing (تقسیم باز) ، duty(وارد شدن ژنراتورها در مدار با توجه به بار مصرفی) ، قابلیت های  sms  و … دارامی باشد. این بردها دارای پروتکول های RS232  و  RS485 (مود باس) همچنین J1939 و USB  می باشند.
به این سری از برد دیپسی (deepsea) ، برد سنکرون دیزل ژنراتور-برد پارالل دیزل ژنراتور- برد سنکرون پارالل دیزل ژنراتور اطلاق می گردد.(AMF & ATS)برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور با منطق عملکرد امرجنسی

(برد امرجنسی -برد چنج آور-برد Change over) رله دیپسی

 

برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7310
DSE7310 MKII
برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7210
DSE7210
برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7220
DSE7220

برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7110
DSE7110 MKII
برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7120
DSE7120 MKII
برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE6110
DSE6110 MKII
برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE6120
DSE6120 MKII

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE6010
DSE6010 MKII
برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE5210
DSE5210

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE5510
DSE5510
برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE5520
DSE5520
برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE4410
DSE4410
برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE4420
DSE4420

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE704
DSE704
برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE720
DSE720

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE7420
DSE7420

بردهای حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور

با توجه به هزینه های بسیار زیادی که جهت خرید دیزل ژنراتور ( با برندهای مختلف موتور دیزلی و ژنراتور ) از سوی خریدار پرداخت می شود, جهت کاهش آسیب دیدگی و سایر اتفاقات که موجب صدمه دیدن دیزل ژنراتور می شود،از بردهای حفاظت_کنترل دیزل ژنراتور استفاده می گردد، که این بردها می تواند از بروز حادثه برای موتور دیزلی و نیز ژنراتور جلوگیری کند و همچنین عملکردهای مختلف به منظور راه اندازی را بوجود آورد .

لذا استفاده از بردهای کنترلی که کیفیت و دقت بالایی در امر حفاظت و کنترل دستگاه دیزل ژنراتور دارند نیاز می باشد. شرکت دیپسی ( deepsea plc ) انگلستان جهت اهتمام این امر بردهای حفاظت _ کنترلی بصورت plc طراحی و تولید می کند.

شایان ذکر است سایر برندهای دیگربغیر از woodward آلمان همگی بصورت میکرو پروسسوری طراحی شده اند. شرکت اسپادانا صنعت محصولات سری 73xx 72xx 71xx 61xx 60xx بر روی دیزل ژنراتورهای کوپله خود قرار می دهد, یا بصورت آزاد به خریداران گرامی تقدیم می نماید. سری DSExx10 با قابلیتهای بسیار متنوع و داشتن I/O های دیجیتال (ورودی و خروجی های دیجیتال) که می تواند بوسیله نرم افزار هر برد آنها را به دلخواه تعریف نمود و نیز پروتکول های RS232 و RS485 (مود باس) USB ، J1939 توانسته است یکی از برندهای برتردر زمینه حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور باشد.تفاوت سری DSExx20 با سری DSExx10 در این است که علاوه بر ارسال فرمان Remot Start / REMOTStop فرمان Change Overرا نیزبه کنتاکتورها و یا کلیدهای تابلو امرجنسی(تابلوchange over) ارسال می نماید.

به این سری از برد دیپسی (deepsea) ، برد AMF دیزل ژنراتور ویا برد امرجنسی دیزل ژنراتور -برد چنج آور دیزل ژنراتور-برد اتوماتیک دیزل ژنراتور اطلاق می گردد.

 


 

برد حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور با راه اندازی دستی(برد دیپسی)

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE701
DSE701
برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE702
DSE702
برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE3210
DSE3210
برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE3110
DSE3110

این گروه از محصولات دیپسی (DeepSea) انگلستان علاوه بر داشتن حفاظت و کنترل بر روی دیزل ژنراتور  امکان راه اندازی دیزل ژنراتور را به صورت دستی  (manual)  فراهم می نماید . در این گروه اکثرI/Oهای دیجیتال (ورودی و خروجی های دیجیتال) به صورت پیش زمینه برای بردهای کنترلی تعریف گردیده اند.

به این سری از برد دیپسی (deepsea) ، برد حفاظت کنترل دستی دیزل ژنراتور-برد دستی دیزل ژنراتور- برد سوئیچی دیزل ژنراتور اطلاق می گردد.

 

رابط های دیپسی انگلستان

  • نظارت و ارتباطات داده ها از طریق سیستم های ارتباطی پیشرفته (موبایل-تبلت-لپ تاپ)

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE891
DSE891
برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE890
DSE890

 

error: تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به اسپادانا صنعت بوده و غیر قابل کپی می باشد