برد دیپسی اورجینال انگلستان

 

 

برد سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور  (برد دیپسی)

 سنکرون پارالل کردن دو یا چند دیزل ژنراتور باهمسنکرون پارالل کردن یک دیزل ژنراتور با برق شهرسنکرون پارالل کردن مجموع چند دیزل ژنراتور بابرق شهر
 

برد سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور دیپسی،برد دیپسی دیزل ژنراتور ،برد کنترل سنکرون وپارالل دیزل ژنراتور ،DSE8620

 ببرد سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور دیپسی،برد دیپسی دیزل ژنراتور ،برد کنترل سنکرون وپارالل دیزل ژنراتور ،DSE7510  برد سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور دیپسی،برد دیپسی دیزل ژنراتور ،برد کنترل سنکرون وپارالل دیزل ژنراتور ،DSE8620 ببرد سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور دیپسی،برد دیپسی دیزل ژنراتور ،برد کنترل سنکرون وپارالل دیزل ژنراتور ،DSE7520 برد سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور دیپسی،برد دیپسی دیزل ژنراتور ،برد کنترل سنکرون وپارالل دیزل ژنراتور ،DSE8660 ببرد سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور دیپسی،برد دیپسی دیزل ژنراتور ،برد کنترل سنکرون وپارالل دیزل ژنراتور ،DSE7560
DSE8610  DSE7510  DSE8620  DSE7520 DSE8660 DSE7560 

 

           
                                                                                                                                            

محصولات جدید شرکت دیپسی DEEPSEA

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE8810

DSE8810

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE8860

DSE8860

 

                       

 

با توجه به مزایای سنکرون پارالل نمودن دیزل ژنراتورها استفاده از بردهای که مبحث فوق رابه صورت اتوماتیک انجام می دهند یکی از موضوعات اصلی می باشد. شرکت دیپسی انگلستان با نام اختصاری(DSE)از جمله شرکتهای بزرگ می باشد که توانسته است این بردها را،به صورت PLC طراحی و تولید کند ، برخلاف برندهایی نظیر کامپ  (Comap) جمهوری چک_Cre فرانسه_Deif دانمارک وسایر برندهای که به صورت میکروپروسسوری تولید وطراحی می شود.این  مسئله باعث افزایش کیفیت و دقت بالای این برند در مسئله  سنکرون و پارالل دیزل ژنراتورها می گردد.شرکت اسپادانا صنعت  دو خانواده  86xx  و   75xx  از محصولات شرکت دیپسی انگلستان را ارائه می دهد . این دو خانواده قابلیت load sharing (تقسیم باز) ، duty(وارد شدن ژنراتورها در مدار با توجه به بار مصرفی) ، قابلیت های  sms  و … دارامی باشد. این بردها دارای پروتکول های RS232  و  RS485 (مود باس) همچنین J1939 و USB  می باشند.

به این سری از برد دیپسی (deepsea) ، برد سنکرون دیزل ژنراتور-برد پارالل دیزل ژنراتور- برد سنکرون پارالل دیزل ژنراتور اطلاق می گردد.
————————————————————————————————————————————————————————————————————

(AMF & ATS)برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور با منطق عملکرد امرجنسی

(برد امرجنسی -برد چنج آور-برد Change over) رله دیپسی

 xx10 xx20 
 برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7310

DSE7310

برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7320

DSE7320

 برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7210

DSE7210

 برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7220

DSE7220

برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7110

DSE7110

 برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE7120

DSE7120

 برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE6110

DSE6110

برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE6120

DSE6120

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE6010

DSE6010

 برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE6020

DSE6020

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE5210

DSE5210

برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE5220

DSE5220

 برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE5510

DSE5510

 برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE5520

DSE5520

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE4410

DSE4410

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE4420

DSE4420

 

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE704

DSE704

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE720

DSE720


محصولات جدید شرکت دیپسی DEEPSEA

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE4520

DSE4520

برد کنترل دیزل ژنراتور دیپسی DSE7420

 DSE7420

با توجه به هزینه های بسیار زیادی  که جهت خرید دیزل ژنراتور ( با برندهای مختلف موتور دیزلی و ژنراتور ) از سوی خریدار پرداخت می شود, جهت کاهش آسیب دیدگی  و سایر اتفاقات که موجب صدمه دیدن دیزل ژنراتور می شود،از بردهای حفاظت_کنترل دیزل ژنراتور استفاده می گردد، که این بردها می تواند از بروز حادثه برای موتور دیزلی و نیز ژنراتور جلوگیری کند و همچنین عملکردهای  مختلف به منظور راه اندازی را بوجود آورد . لذا استفاده از بردهای کنترلی  که کیفیت و دقت بالایی در امر حفاظت و کنترل دستگاه دیزل ژنراتور دارند نیاز می باشد. شرکت دیپسی  (   deepsea plc  )  انگلستان جهت اهتمام این امر بردهای حفاظت _ کنترلی بصورت plc طراحی و تولید می کند. شایان ذکر است سایر برندهای دیگربغیر از woodward آلمان همگی بصورت  میکرو پروسسوری طراحی شده اند. شرکت اسپادانا صنعت محصولات سری 73xx   72xx  71xx  61xx  60xx  بر روی دیزل ژنراتورهای کوپله خود قرار می دهد,  یا بصورت آزاد به خریداران گرامی تقدیم می نماید. سری  DSExx10  با قابلیتهای بسیار متنوع و داشتن  I/O  های دیجیتال  (ورودی و خروجی های دیجیتال) که  می تواند بوسیله نرم افزار هر برد آنها را به دلخواه تعریف نمود و نیز  پروتکول های  RS232  و  RS485  (مود باس)  USB  ،  J1939   توانسته است یکی از برندهای برتردر زمینه حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور باشد.تفاوت سری  DSExx20 با سری  DSExx10 در این است که علاوه بر ارسال فرمان  Remot Start  / REMOTStop فرمان Change Overرا نیزبه کنتاکتورها  و یا کلیدهای تابلو امرجنسی(تابلوchange over) ارسال می نماید.

به این سری از برد دیپسی (deepsea) ، برد AMF دیزل ژنراتور  ویا برد امرجنسی دیزل ژنراتور -برد چنج آور دیزل ژنراتور-برد اتوماتیک دیزل ژنراتور اطلاق می گردد.
——————————————————————————————————————————————————————————————————-

برد حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور با راه اندازی دستی(برد دیپسی)

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE701

DSE701

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE702

DSE702

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE3210

DSE3210

برد دیپسی,برد دیزل ژنراتور دیپسی,برد حفاظت کنترل دیزل ژنراتور دیپسی,برد ATS دیپسی,برد AMF دیپسی ,برد کنترل دیپسی ,DSE3110

DSE3110


 این گروه از محصولات دیپسی (DeepSea) انگلستان علاوه بر داشتن حفاظت و کنترل بر روی دیزل ژنراتور  امکان راه اندازی دیزل ژنراتور را به صورت دستی  (manual)  فراهم می نماید . در این گروه اکثرI/Oهای دیجیتال (ورودی و خروجی های دیجیتال) به صورت پیش زمینه برای بردهای کنترلی تعریف گردیده اند.

به این سری از برد دیپسی (deepsea) ، برد حفاظت کنترل دستی دیزل ژنراتور-برد دستی دیزل ژنراتور- برد سوئیچی دیزل ژنراتور اطلاق می گردد.

 

رابط های دیپسی انگلستان

نظارت و ارتباطات داده ها از طریق سیستم های ارتباطی پیشرفته

(موبایل-تبلت-لپ تاپ)

 برد دیپسی برد دیپسی
 DSE891 DSE890