دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

گروه فنی مهندسی اسپادانا صنعت

شرکت اسپادانا صنعت از بدو تاسیس باهدف جلب رضایت مشتریان ومخاطبان فعال شد وتوانسته است برهمین اساس جایگاه مناسبی درصنعت برق ایران عزیزمان  در زمینه دیزل ژنراتورها وتامین قطعات و همچنین خدمات پس از فروش دیزل ژنراتورها  داشته باشد. لذا شرح زیر گوشه ای از فعالیت های اسپادانا صنعت  با موضوع فروش وخدمات پس از فروش دیزل ژنراتورها ومولدهای گازی اشاره می گردد.

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

۱-دیزل ژنراتور ۲۷۵KVAهشت دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Penta سوئد(برق منطقه ای زنجان)
۲-دیزل ژنراتور ۶۳۰KVAدو دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Penta سوئد(برق منطقه ای زاهدان)
۳-دیزل ژنراتور۶۳۰KVAسه دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Penta سوئد (برق منطقه ای یزد)
۴-دیزل ژنراتور۵۰۰KVAهشت دستگاه  با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(عمران آبشار اسپادانا)
۵-دیزل ژنراتور۳۰۰KVAیک دستگاه با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (مجتمع تجاری ارکیده)
۶-دیزل ژنراتور۹۱۰KVAچهار دستگاه با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(سنگ و کاشی پرسپولیس)
۷-دیزل ژنراتور۵۰۰KVAدو دستگاه با ژنراتور
Stamford انگلستان و موتور Cummins انگلستان(پست بانک ایران)
۸-دیزل ژنراتور۵۰۰KVAیک دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(شهرداری اصفهان)

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

۹-دیزل ژنراتور۴۰۰KVAدو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتور Perkinsانگلستان(فولاد مبارکه)
۱۰-دیزل ژنراتور ۴۰۰KVA چهار دستگاه  با ژنراتور Meccalte یتالیا و موتور Perkins انگلستان (به گزین چهار محال)
۱۱-دیزل ژنراتور۵۰۰KVAسه دستگاه با ژنراتورMeccalte و موتورPerkinsانگلستان (تعاونی مسکن توپخانه اصفهان)
۱۲-دیزل ژنراتور۸۰۰KVAدو دستگاه با ژنراتورMeccalte و موتورCumminsانگلستان(عمران آبشار_شهرک شهید کشوری)
۱۳-دیزل ژنراتور ۹۰۰KVA یک دستگاه
با ژنراتور  Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(موسسه سرم سازی رازی)
۱۴-دیزل ژنراتور  ۵۰۰KVA هشت دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)
۱۵-دیزل ژنراتور  ۵۰۰KVAسه دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی توحید سنندج)
۱۶-دیزل ژنراتور ۷۰۰KVA  پنج  دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه آزاد شاهرود )

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

۱۷-دیزل ژنراتور۲۰۰KVAدو دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتور Cumminsانگلستان(دانشگاه آزاد واحد اراک)

۱۸-دیزل ژنراتور۵۰۰KVAچهار دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتورVolvo Pentaسوئد( دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)
۱۹-دیزل ژنراتور۵۰۰KVAپنج دستگاه با ژنراتورMarelli ایتالیا و موتورVolvo Penta سوئد(فرودگاه مهرآباد تهران)
۲۰-دیزل ژنراتور۴۰۰KVAدو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCummins انگلستان(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
۲۱-دیزل ژنراتور۴۰۰KVAپنج دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(پلایشگاه اصفهان-شرکت ایتوک ایران)
۲۲-مولد گازی۲/۵ مگاوات پنج دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCummins انگلستان(پروژه عسلویه)

031220132126      04032012516         دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا        دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

۲۳_دیزل ژنراتور ۲۰۰KVA  سه دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه خمینی شهر اصفهان)
۲۴_دیزل ژنراتور ۵۰۰KVAهفت دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Pentaسوئد(معاونت بهره برداری برق اصفهان)
۲۵_دیزل ژنراتور ۳۰۰KVA  سه  دستگاه با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(پلایشگاه نفت خرمشهر)
۲۶_دیزل ژنراتور ۱۵۰۰KVA یک دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (آب و فاضلاب استان فارس)
۲۷_دیزل ژنراتور  ۳۰۰KVA پنج دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شهرداری اهواز )

311220132265     14042012939     160720122827     311220132264

۲۸-دیزل ژنراتور۳۲۰KVAدو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCumminsانگلستان(باشگاه شهرداری کرمان)
۲۹-دیزل ژنراتور۵۵۰KVA سه دستگاه با ژنراتور Meccalte ایتالیا و موتور Perkins انگلستان (آموزش و پرورش استان قم)
۳۰-دیزل ژنراتور ۳۰۰KVA  سه دستگاه  با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(دانشگاه سنندج)
۳۱-دیزل ژنراتور۴۰۰KVAدو دستگاه ژنراتورStamford و موتورPerkinsانگلستان(میراث فرهنگی استان اصفهان)
۳۲-دیزل ژنراتور۴۵۰KVAیک دستگاه با ژنراتورLeroySomer و موتور  Volvo Penta سوئد(برق منطقه ای گیلان)
۳۳-دیزل ژنراتور ۷۰۰KVAدودستگاهFG WILSONانگلستان(علوم پزشکی یزد)

 050120132328 150720122807 220620132699 DSC00806 - Copy 280420121036

۳۴-دیزل ژنراتور ۶۰۰KVA یک دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Perkins انگلستان (صنایع کاشی میبد)
۳۵-دیزل ژنراتور ۵۰۰KVA سه دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شرکت ماکارانی مک)
۳۶-دیزل ژنراتور ۵۰۰KVA  یک دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Cummins انگلستان
۳۷-دیزل ژنراتور  ۳۰۰KVA دو دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه زرین شهر )

انبار      150720122808       انبار3     volvo1

۳۸-دیزل ژنراتور ۴۵۰KVA یک دستگاه با ژنراتور LeroySomer فرانسه و موتور  Volvo Penta سوئد(آب منطقه ای بافق)
۳۹-دیزل ژنراتور۵۵۰KVA  یک دستگاه FG WILSON انگلستان(شرکت سابیر)
۴۰-دیزل ژنراتور ۶۰۰KVA  دو دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Perkins انگلستان(صنایع کاشی اصفهان)
۴۱-دیزل ژنراتور ۳۰۰KVA  یک دستگاه با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (سیمان سپاهان اصفهان)

280120132449  150720122812  انبار1  تابلو کرمانشاه

معاونت بهره برداری برق اصفهان2  معاونت بهره برداری برق اصفهان  گاری2  ن

281220132253    311220132265    01052011698

 

error: تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به اسپادانا صنعت بوده و غیر قابل کپی می باشد