دیزل ژنراتور چیست ؟
با رشد روز افزون صنعت و تکنولوژی،استفاده از انرژی الکتریسیته فراگیر گشته تا جایی که قطع برق خسارتهای متعددی((چه انسانی و چه غیر انسانی))برجا می گذارد.برهمین اساس استفاده ازدیزل ژنراتور و مولدهای گازی به عنوان یک واحد امن و قابل اتکا جهت  تامین برق بصورت های اضطراری و حتی  دائمی مسئله مهم و پرمصرف شده است. دیزل ژنراتور به منظور تامین برق مورد نیاز مراکزی که خطوط انتقال نیرو به آنجا نرسیده مانند معادن ، یا به منظور تامین برق اضطراری در مراکزی که قطع برق خسارت در بر دارد مانند: بیمارستان ، مراکز پروش ماهی و آبزیان ، ویا به منظور کاهش هزینه های خرید برق. شرکت فنی ومهندسی اسپادانا صنعت مفتخر است گامی هرچند کوتاه در جهت رفع نیاز شما عزیزان در زمینه دیزل زنراتور،تامین قطعات یدیکی دیزل ژنراتور و نیز عیب یابی وتعمیرات دیزل زنراتور داشته باشد.

 

 • دیزل ژنراتور چیست؟

  دیزل ژنراتور یا همان موتور برق دیزلی از سه بخش تشکیل زیر شده است:
  موتور برق: این بخش دیزل ژنراتور از موتور ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮک آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر (ژﻧﺮاﺗﻮر) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در موتور برق در اﺛﺮ اﺣﺘﺮاق ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی دوراﻧﻲ می شود و ﺗﻮﺳﻂ کوپله موتور ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ” اﻳﻦ اﻧﺮژی دوراﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ (ﺑﺮق ) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ژنراتور: ژنراتور بخش الکتریکال دیزل ژنراتور است و مسئول تولید برق و تبدیل ولتاژ AC به جریان DC می باشد .
  تابلو برق:
  تابلو برق جهت حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور به کار می رود و یا در موارد مسئول چنج آور دیزل ژنراتور با برق شهر بصورت اتوماتیک می باشد.